Jaarverslag 2013

Jaarverslag Stichting Schouwenburg Fonds 2013

 

Het jaar 2013 stond in het teken van de uitreiking van de achtste Schouwenburgprijs. Deze feestelijke gelegenheid vond op 4 juni plaats in het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ te ’s-Gravenhage. De laureaat Dr. J.A. de Moor ontving deze prijs (een geldbedrag van € 5.000 alsmede een bronzen penning) voor zijn prachtige biografie over Generaal Spoor. Eveneens is op 4 juni de vierde gezamenlijke scriptieprijs van de Stichting Schouwenburgfonds en de Koninklijke Vereniging ‘Ons Leger’ uitgereikt. De laureaat, F. Sterkenburgh MA, ontving de prijs – een geldbedrag van 500 Euro alsmede een oorkonde – uit handen van de voorzitter van de Koninklijke Vereniging ‘Ons Leger’, luitenant-generaal b.d. P.J.E.J. Striek. De bijzondere leerstoel  Militaire Geschiedenis is na een onderbreking van twee jaar in 2012 weer bezet door Prof.dr. B. Schoenmaker. Hij verzorgde in 2013 afwisselend per semester hoor- en werkcolleges voor zowel Batchelor- als Masterstudenten. De belangstelling voor zijn colleges was groot. Vaak moesten zelfs studenten worden teleurgesteld omdat het aantal beschikbare plaatsen volledig was gevuld. Het bestuur van de Stichting kwam in 2013 tweemaal bijeen en wel op 24 januari en 14 november. Het bestuur van de Stichting Schouwenburg Fonds was op 31 december 2013 als volgt samengesteld:

 

Vadm b.d. C. van Duyvendijk, voorzitter

Dr. P.E. van Loo, secretaris

Ir. P. Schouwenburg, penningmeester

Prof.dr. F. Gaastra, lid

Prof.dr. W. Klinkert, lid

LGen b.d. D. Starink, lid