Jaarverslag 2014

Jaarverslag Stichting Schouwenburg Fonds 2014

 

In het jaar 2014 stond de uitreiking van de gezamenlijke scriptieprijs van de Stichting Schouwenburgfonds en de Koninklijke Vereniging ‘Ons Leger’ centraal. Deze feestelijke gelegenheid vond op 1 december plaats in Utrecht. De laureaat, de heer Cas Crins, ontving de prijs – een geldbedrag van 500 Euro alsmede een oorkonde – uit handen van de voorzitter van het Fonds, Vadm b.d. C. van Duyvendijk. Zijn scriptie is getiteld: ‘Deterrence, forward defense and alliance solidarity: Nederland en de “Maritime Strategy”, 1981-1991′. De door het Schouwenburgfonds gefinancierde bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis Prof.dr. B. Schoenmaker verzorgde in 2014 afwisselend per semester hoor- en werkcolleges voor zowel Batchelor- als Masterstudenten. De belangstelling voor zijn colleges was groot. Vaak moesten zelfs studenten worden teleurgesteld omdat het aantal beschikbare plaatsen volledig was gevuld. Het bestuur van de Stichting kwam in 2014 tweemaal bijeen en wel op 18 juni en 13 november. Tijdens het afgelopen jaar vond een bestuurswisseling plaats. Prof.dr. F. Gaastra maakte plaats voor mevr. Dr. A.M.F. van Dissel, universitair docent zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Het bestuur van de Stichting Schouwenburg Fonds was op 31 december 2014 als volgt samengesteld:

 

Vadm b.d. C. van Duyvendijk, voorzitter

Dr. P.E. van Loo, secretaris

Ir. P. Schouwenburg, penningmeester

Dr. A.M.F. van Dissel, lid

Prof.dr. W. Klinkert, lid

LGen b.d. dr. D. Starink, lid