Jaarverslag 2016

Jaarverslag Stichting Schouwenburg Fonds 2016

 

Het jaar 2016 stond in het teken van de uitreiking van de negende Schouwenburgprijs. Deze feestelijke gelegenheid vond op 1 juni plaats in het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ te ’s-Gravenhage. De laureaat Dr. J.O. van Nimwegen ontving de prijs (een geldbedrag van € 5.000 alsmede een bronzen penning) voor de tweede keer. Dit keer viel hij met zijn publicatie Te vuur en te zwaard. Militaire ontwikkeling van Europa, 1315-1914 in de prijzen. De door de Stichting Schouwenburg Fonds gefinancierde bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis Prof.dr. B. Schoenmaker, begeleidde studenten met het schrijven van hun bachelor- en masterscripties en verzorgde afwisselend per semester hoor- en werkcolleges voor zowel Bachelor- als Masterstudenten. De belangstelling voor zijn colleges was onverminderd groot. Daarom heeft de Universiteit Leiden, mede op advies van de Stichting Schouwenburg Fonds, besloten vanaf de zomer van 2016 voor 0,5 fte een docent militaire geschiedenis aan te stellen. Het bestuur van de Stichting kwam in 2016 twee keer bijeen en wel op 12 april en 15 november. Het bestuur van de Stichting Schouwenburg Fonds was op 31 december 2016 als volgt samengesteld:

Vadm b.d. C. van Duyvendijk, voorzitter

Dr. P.E. van Loo, secretaris

Ir. P. Schouwenburg, penningmeester

Dr. A.M.F. van Dissel, lid

Prof.dr. W. Klinkert, lid

LGen b.d. dr. D. Starink, lid