Jaarverslag 2012

Het jaar 2012 stond in het teken van de hernieuwde instelling van de bijzondere leerstoel Militaire Geschiedenis aan de Universiteit Leiden door prof. dr. B. Schoenmaker. Hiermee kwam een einde aan een lang en af en toe moeizaam traject om de bijzondere leerstoel Militaire Geschiedenis weer in te stellen.
Prof. Schoenmaker geeft inmiddels volop college, begeleidt diverse studenten en promovendi en is lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie geschiedschrijving Troepenmacht in Suriname (TRIS). Op 29 oktober 2012 hield prof. Schoenmaker zijn oratie, getiteld “Vredesoperaties en de terugkeer van de oorlog”.
Verder stond 2012 grotendeels in het teken van de voorbereidingen voor de uitreiking van de achtste Schouwenburgprijs in 2013 en de vierde gezamenlijke scriptieprijs van de Stichting Schouwenburgfonds en de Koninklijke Vereniging ‘Ons Leger’, eveneens in 2013.
Het bestuur van de Stichting kwam in 2012 tweemaal bijeen en wel op 3 april en 29 november. In het voorjaar van 2012 vond een bestuurswisseling plaats. Drs. A.J. van der Peet trad af en werd opgevolgd door Drs. P.E. van Loo als secretaris.