Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 2012

2012 staat in het teken van het verschijnen van de driejaarlijkse uitgave Mededelingen van de Stichting Schouwenburg Fonds (nr. 10) en de uitreiking van de gezamenlijke scriptieprijs van de Stichting Schouwenburg Fonds en de Koninklijke Vereniging ‘Ons Leger’ op 29 november a.s. Dr. F. Baudet, verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie is bereid gevonden namens de Stichting in de jury zitting te nemen. De prijs – een oorkonde en een geldbedrag van 500 Euro – zal tijdens een in Breda georganiseerde  Themadag ‘Vrede en Veiligheid’ worden uitgereikt. Tenslotte buigt een jury onder voorzitterschap van mw. dr. A.M.C. van Dissel, verbonden aan de Universiteit Leiden en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, zich over een short list van hen die in 2013 in aanmerking komen voor de driejaarlijkse Schouwenburgprijs.