Korte historie

In 1991 richtte de heer drs. H.J. Schouwenburg de Stichting Schouwenburg Fonds op. Zijn oogmerk was de kennis van de Nederlandse militaire geschiedenis te vergroten door op dit gebied de wetenschappelijke studie en de totstandkoming van publicaties te bevorderen.  De driejaarlijkse Schouwenburg- prijs, de latere, samen met de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ opgezette tweejaarlijkse Master-scriptieprijs,  alsmede de publicatie in 2003 van het overzichtswerk Met man en macht. De militaire geschiedenis van Nederland  1550-2000, zijn inmiddels niet meer weg te denken landmarks in het Nederlandse militair-historische veld. Hiernaast bekleedt een bijzonder hoogleraar namens de Stichting een leerstoel aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1994 stimuleerden de colleges van mevrouw dr. P.H.M. Groen menig student tot nader onderzoek op het terrein van de militaire geschiedenis. Sedert 1 januari 2012 is prof.dr. B. Schoenmaker bereid gevonden de leerstoel te bekleden. Met deze waaier aan inspanningen draagt de Stichting bij aan het grotere doel dat haar oprichter voor ogen had.