Overzichtswerk

Mert man en macht 1

De Chef Defensiestaf, luitenant-admiraal L. Kroon, nam op 24 april 2003 het eerste exemplaar vanMet man en Macht. De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000 in ontvangst uit handen van professor mr. C. Fasseur. Dat gebeurde in de P.S.J. de Jongzaal van het Ministerie van Defensie in Den Haag. Het ruim 460 pagina’s tellende werk beschrijft de militaire geschiedenis van Nederland over de afgelopen 450 jaar en is gemaakt in opdracht van de Stichting Schouwenburg Fonds.

Liefst twaalf specialisten, uit zowel defensiekring als de universitaire wereld, zetten zich onder redactie van professor dr. J.R. Bruijn en dr. C.B. Wels aan de klus, die ruim twee jaar in beslag nam. Volgens CDS Kroon viel er “zeer veel lering te trekken” uit de geschiedenis. Bruijn, hoogleraar Zeegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden, noemde Met man en Macht vernieuwend. “Er bestaan wel overzichtswerken, maar een modernere versie mocht ook wel.”

Bovendien is er, in tegenstelling tot de tot nu verschenen overzichtswerken betreffende de vaderlandse geschiedeni, gekozen voor een aparte tijdsindeling. De eerste periode loopt van 1550 tot 1648 (Vrede van Münster), vervolgens naar 1763 (Republiek der Nederlanden) en 1815 (einde Franse bezetting). Tussen 1815 en 1949 ligt de belangrijkste periode in het boek, met de Nederlandse aanwezigheid in Oost-Indië en natuurlijk de Tweede Wereldoorlog

Prins bernhard3
Overhandiging van het standaard werk aan
Prins Bernhard door de voorzitter Prof. Bruin.