Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Het rustige jaar 2018 stond in het teken van de voorbereiding van de uitreiking van de tiende Schouwenburgprijs in juni 2019. Voorts is ondersteuning geleverd aan de door het Schouwenburgfonds gefinancierde bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis Prof.dr. B. Schoenmaker. De belangstelling voor zijn colleges was groot. Verder werden voorbereidingen getroffen voor de scriptieprijs voor de beste scriptie over de militaire geschiedenis, die eveneens in Juni 2019 zal worden uitgereikt. Het bestuur van de Stichting kwam in 2018 één keer bijeen en wel op 6 juni 2018. Het bestuur van de Stichting Schouwenburg Fonds was op 31 december 2015 als volgt samengesteld:

            Vadm b.d. C. van Duyvendijk, voorzitter

            Dr. P.E. van Loo, secretaris

            Ir. P. Schouwenburg, penningmeester

            Dr. A.M.F. van Dissel, lid

            Prof.dr. W. Klinkert, lid

            LGen b.d. dr. D. Starink, lid