Jaarverslag 2015

Jaarverslag Stichting Schouwenburg Fonds 2015

 

Het (relatief rustige) jaar 2015 stond in het teken van de voorbereiding van de uitreiking van de negende Schouwenburgprijs in juni 2016. Voorts is ondersteuning geleverd aan de door het Schouwenburgfonds gefinancierde bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis Prof.dr. B. Schoenmaker. Onder meer is nagegaan in hoeverre het domein van de militaire geschiedenis kan worden uitgebreid. Inmiddels heeft de Universiteit Leiden besloten om voor 0,5 fte een docent militaire geschiedenis aan te stellen. De Stichting Schouwenburg Fonds juicht deze beslissing uiteraard toe. Prof Schoenmaker zelf verzorgde in 2015 afwisselend per semester hoor- en werkcolleges voor zowel Batchelor- als Masterstudenten. De belangstelling voor zijn colleges was groot. Vaak moesten zelfs studenten worden teleurgesteld omdat het aantal beschikbare plaatsen volledig was gevuld. Het bestuur van de Stichting kwam in 2015 één keer bijeen en wel op 30 juni 2015. Het bestuur van de Stichting Schouwenburg Fonds was op 31 december 2015 als volgt samengesteld:

Vadm b.d. C. van Duyvendijk, voorzitter

Dr. P.E. van Loo, secretaris

Ir. P. Schouwenburg, penningmeester

Dr. A.M.F. van Dissel, lid

Prof.dr. W. Klinkert, lid

LGen b.d. dr. D. Starink, lid