Doelstelling

Naam van de Stichting: “STICHTING SCHOUWENBURGFONDS VOOR WETENSCHAPPELIJKE MILITAIR-HISTORISCHE STUDIES”.

De Stichting heeft ten doel: Het bevorderen van wetenschappelijke studies en de totstandkoming van wetenschappelijke publicaties op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis.

Beleidsplan: Zij tracht haar doel te verwezenlijken door:

  1. De driejaarlijkse uitreiking van de Schouwenburgprijs voor een wetenschappelijke, militair-historische studie of publicatie. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van vijf duizend Euro en een bronzen penning.
  2. De tweejaarlijkse uitreiking van een geld bedrag van vijfhonderd Euro voor de beste masterscriptie op militair-historisch gebied. (Dit laatste in samenwerking met de Koninklijke Vereniging ‘Ons leger’).
  3. De instandhouding van een bijzondere leerstoel militaire geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Financiering: De Stichting wordt gefinancierd door rente opbrengsten uit het stamkapitaal dat gedoneerd is door de oprichter drs. H.J. Schouwenburg, alsmede door incidentele donaties.

Het beheer van de gelden berust, onder toezicht van het voltallige bestuur, bij de penningmeester. Het besteden gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:
C. van Duyvendijk, Vadm b.d. (voorzitter)
Dr. P.E. van Loo (ambtelijk secretaris)
Ir. P. Schouwenburg (secretaris/penningmeester)
Dr. A,M.C. van Dissel, lid
Prof. dr. W. Klinkert, lid
Dr. D. Starink, Ltgen b.d., lid

Adres secretariaat: Zeeburgerdijk 722, 1095 LG Amsterdam

KvK nummer 41156960                  Fiscaalnummer 8005.95.804

         Per 20-09-2021  opgeheven.